Viziune

Fundația Cultural Umanitară SO.SI.SE.SA. își dorește să atingă adevărul potențial prin toți voluntarii săi și să respecte cele patru cuvinte care stau la baza înființării fundației : SOCIABILITATE, SIMPATIE, SERVIRE, SALVARE,

 Misiune

Misiunea Fundației este să susțină și să promoveze performanța în acțiuni caritabile, servicii sociale și culturale.
Ne propunem să aducem o schimbare în mentalitatea și percepția celor din jur asupra tuturor acțiunilor pe care fundația le întreprinde prin diferite proiecte, campanii și servicii sociale.

 Obiectiv

Prin activitatea noastră urmărim să contribuim la integrarea în comunitate a unor grupuri sociale ce se confruntă cu diverse probleme:
Sărăcia devenită stil de viață,
Excluderea personală și marginalizarea socială a persoanelor cu dizabilități fizice și mentale sau cu condiții social speciale,
Resemnarea în fața inegalităților de șansă și a condițiilor improprii de trai,
Abandonarea copiilor din centrele de plasament ajunși la vârsta majoratului și constrânși să înceapă o viață pe cont propriu.
Prevenirea abandonului școlar prin Campania anuală „Vreau să merg la Școală!”
Lipsa de educație socială, civică și culturală a persoanelor cu acces limitat la surse de informare.
În cadrul anilor de activitate, Fundația „SO.SI.SE.SA.” s-a implicat atât pe plan național, cât și internațional în proiecte umanitare, sociale și culturale, cu sprijinul a peste 350 de voluntari înscriși în baza de date a fundației.