Viziune

Fundația Cultural Umanitară SO.SI.SE.SA. își dorește să atingă adevărul potențial prin toți voluntarii săi și să respecte cele patru cuvinte care stau la baza înființării fundației : SOCIABILITATE, SIMPATIE, SERVIRE, SALVARE,

Misiune

Misiunea Fundației este să susțină și să promoveze performanța în acțiuni caritabile, servicii scoliale și culturale.
Ne propunem să aducem o schimbare în mentalitatea și percepția celor din jur asupra tuturor acțiunilor pe care fundația le întreprinde.

Obiectiv

Prin activitatea noastră urmărim să contribuim la integrarea în comunitate a unor grupuri sociale ce se confruntă cu diverse probleme:
Sărăcia devenită stil de viață,
Excluderea personală și marginalizarea socială a persoanelor cu dizabilități fizice și mentale sau cu condiții sociale speciale,
Resemnarea în fața inegalităților de șansă și a condițiilor improprii de trai,
Abandonarea copiilor din centrele de plasament ajunși la vârsta majoratului și constrânși să înceapă o viață pe cont propriu,
Prevenirea abandonului școlar prin Campania anuala „Vreau să merg la Școală!”
Lipsa de educație socială, civică și culturală a persoanelor cu acces limitat la surse de informare.
În cadrul anilor de activitate, Fundația „SO.SI.SE.SA.” s-a implicat atât pe plan național, cât și internațional în proiecte umanitare, sociale și culturale, cu sprijinul a peste 350 de voluntari înscriși în baza de date a fundației.